Nová politika rozvoja južného Talianska

in “Economický Časopis”, vol. XIV, n. 6, 1966, pp. 497-513